روابط ایران و انگلیس

روابط ایران و انگلیس به سطح سفیر بازگشت

زیتون- حمید بعیدی‌نژاد، از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به عنوان سفیر جدید ایران در بریتانیا معرفی شد. هم‌زمان نیکلاس هاپتون، کاردار بریتانیا در تهران

آخرین مطالب