رقص، اینستاگرام، پلیس فتا، اعتراف تلویزیونی

رقصیدن جرم است، مگر به ساز حکومت

زیتون– مریم تاوار- در روزهای اخیر صفحه اینستاگرام شماری از مربیان شناخته شده رقص در ایران «با حکم قضایی» مسدود شد. این نخستین بار نیست