رفع توقیف

روزنامه قانون رفع توقیف شد

زیتون- روزنامه قانون امروز (اول آبان ماه) با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران رفع توقیف شد. سایت رسمی روزنامه «قانون» نوشت که این روزنامه پس از ۱۲۳ روز رفع توقیف شد. در نامه دادگاه خطاب به رئیس هیات