بایگانی

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

به یاد دکتر یزدی؛از مسجد هوستون تا کوچه تورج تهران

رضا مسموعی

  بخت از منت گرفت و دلم آنچنان گریست، کز کودکی برُبایی پرنده‌ای. در این دیار غریب، دور از نفسِ گرم یارانِ همدل ، هرازگاهی با زنگ تلفنی از بیماری عزیزی یا مرگ دلبندی خبر یافتن بسی سخت است. هفته‌هاست ادامه…

۱۷ اسفند ۱۳۹۴

انتقال بیمار قلبی از بیمارستان به زندان

رضا مسموعی

خسرو منصوریان، فعال سیاسی و مددکاراجتماعی، در فروردین ماه ۱۳۸۰ در آستانه انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری کشورمان به همراه ۴۰ تن از اعضای نهضت آزادی ایران، تحت عنوان کشدار اقدام علیه امنیت کشور! حدود یکسال را در زندان عشرت ادامه…