بایگانی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دفن دوباره یک میراث فرهنگی

رفتار قجری جمهوری اسلامی

زیتون-پریا منظر زاده: کمتر از چهار ماه پس از سردادن شعار «رضاشاه روحت شاد» در اعتراض‌های مردمی دی ماه ۱۳۹۶، جسد مومیایی شده‌ای منسوب به شاه پهلوی اول به‌طور اتفاقی سر از خاک بیرون آورد. فارغ از تایید یا عدم ادامه…