بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

مرتضوی و عذرخواهی موذیانه‌اش

رضا رئیسی؛ نویسنده و کارگردان

فراموش نکنیم که پیش تر نه تنها مرتضوی زیر بار خلافکاری های خود نمی رفت، بلکه با گردنکشی و لبخندهای مذبوحانه از اعمال خود دفاع می کرد. حالا تحت چه فشاری قرار گرفته است و چگونه پذیرفته است تا یک ادامه…