رضا بابایی

? پیام تسلیت‌ جمعی از نواندیشان دینی به مناسبت درگذشت رضا بابایی

  زیتون–  جمعی از نواندیشان دینی به مناسبت درگذشت رضا بابایی پیام تسلیتی صادر کردند. در این بیانیه در مورد رضا بابایی آمده است: «دین رهایی‌بخش و اخلاقی دغدغه‌ی اوّل او بود و در راه تفکیک گوهر معنوی دین از