بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

پیامی برای سایر مرتضوی‌های دستگاه‌ قضایی

رضاعلیجانی، فعال سیاسی، روزنامه نگار، فعال ملی مذهبی

اگر این متن پوزش طلبی را هر قاضی یا دادستان و یا هرمسئول گمنامی نوشته بود، شاید به شدت از سوی افکار عمومی مورد استقبال قرار می‌گرفت چرا که در یک متن کوتاه، چهار بار از قربانیان کهریزک عذرخواهی و ادامه…