بایگانی

۲۵ خرداد ۱۳۹۵

مدیر مسئول روزنامه قانون به دلیل انتشار یک گزارش مورد تعقیب قرار گرفت

دادستان تهران رسانه ها را تهدید کرد

زیتون– عباس جعفری دولت آبادی، بر عزم دادستانی تهران در مقابله با رسانه‌های متخلف از الزامات قانونی تأکید نمود و با اعلام این مطلب که دادستانی در انجام این وظیفه‌ی خود با تبعیض اقدام نمی‌کند، گفت:« مرتکبان انتشار مطالب خلاف واقع ادامه…