رتبه بندی معلمان

انگ «امنیتی» بر مطالبه‌ معیشتی

زیتون ـ مهسا محمدی: در روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر)، روز جهانی معلم، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران بار دیگر از آموزش و پرورش اخراج شد. داستان از این قرار است که هیئت تجدیدنظر بررسی تخلفات وزارت آموزش