راهپیمایی روز جهانی کارگر

بیش از ۴۰۰ هزار کارگر فاقد امنیت شغلی هستند

زیتون- مراسم روز جهانی کارگر با راهپیمایی هزاران کارگر  صبح امروز در تهران  برگزار شد. ایلنا خبر داد که کارگران حاضر در راهپیمایی‌ روز جهانی کارگر پلاکاردها و پارچه‌ نوشته‌هایی با محتوای مطالبات صنفی ازجمله اصلاح قراردادهای موقت کار در دست داشتند. اصلاح