رافائل گروسی

مذاکرات هسته‌ای؛ ارعاب غرب یا اسقاط ایران

زیتون ـ یلدا امیری: طی ماه‌های اخیر مقامات غربی چندین بار از پایان فرصت برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای گفته‌اند. حالا رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که بدون نظارت آژانس بر برنامه اتمی، مذاکرات برجام به