بایگانی

۲۲ فروردین ۱۳۹۷

تبلیغات دوباره برای نامزدی قاسم سلیمانی

حکومت نظامی

زیتون-حسام فریدنی: این بار موضوع رئیس‌جمهور نظامی را محمدعلی پورمختار، معاون سابق پارلمانی نیروی انتظامی و نماینده اصول‌گرای مجلس، مطرح کرد؛ موضوعی که برخی تنها نامزد احتمالی آن را قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، می‌دانند. اتفاقی که اگر ادامه…