دیوان لاهه، تحریم، شکایت ایران از آمریکا، برجام

«مودت» با «دولت متخاصم»

زیتون- سینا پاکزاد: جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری درباره شکایت ایران از تحریم‌های آمریکا حالی دومین روز خود را پشت سر گذاشت که آمریکا دادگاه