دیوان لاهه، تحریم، شکایت ایران از آمریکا، برجام

«مودت» با «دولت متخاصم»

زیتون- سینا پاکزاد: جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری درباره شکایت ایران از تحریم‌های آمریکا حالی دومین روز خود را پشت سر گذاشت که آمریکا دادگاه را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران دانست. در این شرایط به‌نظر می رسد