دید در شب

شش سال خانه نشینی ظریف، با حکم احمدی نژاد

زیتون- محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران جدیدترین میهمان برنامه دید در شب بود.  ظریف در این مصاحبه به موضوعات مختلفی پرداخت و به سوالات و پرسش های متفاوتی هم پاسخ داد. سایت روزنامه ایران مشروح این گفتگو را منتشر