دکتر شریعتی

در باب یک غافلگیری تاریخی

این‌که روحانیت چگونه توانست تمامی میوه‌های درخت انقلابی که در بهمن ۵۷ به بار نشست را بچیند یکی از پر مناقشه‌ترین و پرتکرارترین پرسش‌ها در

آخرین مطالب