بایگانی

۰۳ خرداد ۱۳۹۷

آیا «تمومه ماجرا»

اصلاحات، اصلاحاتِ ساختاری یا براندازی

زیتون-سحرنصیری :۲۱ سال پس از ۲۱ میلیون رای محمد خاتمی بار دیگر دستاوردهای اصلاحات مورد پرسش و گفت‌وگو قرار گرفته؛ دستاوردهای که برخی آن را هیچ ‌و ناچیز می‌شمارند و برخی قابل توجه. بیش از دو دهه از فعالیت جریان ادامه…