بایگانی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

وقتی تابعیت خارجی به فرزندان مقامات «تحمیل» شد

«ژن های خوبِ» دو تابعیتی

زیتون:-سینا پاکزاد: مدیران دوتابعیتی بار دیگر موضوع درگیری برخی نمایندگان مجلس و وزارت اطلاعات شده اما نکته جدید این درگیری دوتابعیتی بودن «بسیاری» از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش تحقیق و تفحص ادامه…