بایگانی

۲۰ مهر ۱۳۹۹

دعوای دانشگاه الزهرا و ساکنان ده‌ونک بر سر چیست؟

ده ونک و «حق سرپناه»

زیتون ـ مهسا محمدی: دعوا بر سر ۱۲هزار متر زمین است در قلب تهران. یا به عبارتی حدود ۸۰ خانه که گفته می‌شود ۸ دهه سال پیش ساخته شده و به فرزندان و نوادگان کارگران یک کارخانه تجهیزات ایمنی راه‌ها ادامه…