بایگانی

۰۹ شهریور ۱۳۹۵

معامله‌ای از سر فقر

بازار پر دلال خرید و فروش کلیه‌ در ایران؛

زیتون- مهسا محمدی: این روزها بحث بر سر تداوم اجرای «مدل ایرانی» تهیه کلیه یا حذف آن، در محافل علمی و بعضی خبرگزاری‌ها بالا گرفته است. این مدل که عبارت است از؛ دریافت کلیه از سوی افراد زنده غیرفامیل، از ادامه…