دنیا ویسی

???? ابهامات در خصوص مرگ دانش آموز کرد؛ مرگ بر اثر تجاوز و صحنه سازی ریزش آوار

زیتون– روز گذشته (سه شنبه) خبر مرگ یک دانش آموز دختر هفت ساله در روستای گرماش از توابع شهرستان سنندج بر اثر ریزش دیوار مدرسه منتشر شد. بر اساس آن خبر دیوار فرسوده مدرسه‌ فرو ریخت و این دانش آموز به