دلواپسي

زاکانی خبر داد: مجلس «پژو» را تحریم می‌کند

زیتون- علیرضا زاکانی نماینده مجلس یکی از دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو کشور را شراکت با پژو فرانسه دانست. به گفته زاکانی بر همین مبنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه شراکت با پژو را در راستای منافع ملی ارزیابی نکرده و