دلار حجاج

«دلار حجاج» سه هزار و نهصد تومان تعیین شد

زیتون– ارز مسافرتی زائران حج تمتع سال ۹۷ تعیین شد. به گزارش خبرگزاری فارس٬ وابسته به سپاه پاسداران بانک مرکزی قمیت هر دلار برای حجاج را با نرخ سه هزار و نهصد تومان محاسبه خواهد کرد. پیش از این انتشار