دفاع مقدس

آیین نامه جدید برای تحقیق در رابطه با جنگ ۸ ساله ایران و عراق

زیتون– جعفر شیرعلی‌نیا، «پژوهشگر و مورخ دفاع‌مقدس» خبر از انتشار . آیین نامه جدیدی برای تحقیق در رابطه جنگ هشت ساله بین ایران و عراق داد. این آیین نامه  «۲۳دی‌ ۱۳۹۷، در روزنامه‌ رسمی، با عنوان «آیین‌نامه‌ی نظارت بر تولید و نشر