دفاعیه

دفاعیه ای که امکان خواندنش در دادگاه فراهم نشد

این دفاعیه را در شرایطی می‌نویسم که حدود ٩ ماه از بازداشت غیرقانونی‌ام گذشته و ماه‌ها حتی حکم بازداشتم به مسوول بند ۲ الف زندان سپاه در اوین ابلاغ نشده بود. لذا بر اساس قانون مجازات اسلامی باید گفت در تخلفی آشکار، متهمان پرونده را بدون حکم در زندان نگه داشته‌اند، در حالیکه آمران؛ خود مستحق بازداشت هستند.
در مدت بازداشت، خیلی اوقات در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید است، محبوس بوده‌ام که خود داستان درازی دارد و نکات خواندنی و شنیدنی بسیار . اما جالب تر این که وقتی در مقاله ای از رییس جمهور، آقای روحانی درخواست می شودکه در مسیر دست یافتن به ” حقوق شهروندی” و ارتقای ” کرامت انسانی ” حبس انفرادی را به عنوان مصداق “شکنجه سفید” حذف کنید، این مقاله مستمسکی می شود برای زدن اتهام تبلیغ علیه نظام…

اگر جرمی مرتکب شده باشم، مطبوعاتی است

زیتون – عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی پس از چهار ماه بازداشت دفاعیه ای نوشته است که متن آن در اختیار «زیتون» قرار گرفته است. این زندانی سیاسی، در این دفاعیه ضمن برشمردن موارد نقض حقوقش به عنوان یک زندانی،