دعوت

آیت الله بیات‌زنجانی: عدم مشارکت در انتخابات، یعنی بازتولید اندیشه خلافت

زیتون- آیت الله بیات‌زنجانی در پیامی پیرامون انتخابات مجلس و مجلس خبرگان خطاب به آحاد مردم تاکید کرد که عدم حضور در انتخابات، به منزلۀ عدم ابراز رأی و عقیده، و به منزلۀ قدرت دادن به اقلیتی است که رفتارهای