درویشی،گلستان هفتم،نورعلی تابنده،محمد ثلاث

درویشی و فراموشی

زیتون ـ مهسا محمدی: درویشی و خرسندی دو کلمه هم‌زاداند اما این‌روزها بعید است دراویش سلسله گنابادی از فراموش‌شدن توسط رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی خرسند باشند. هم‌زمان با اعلام خبر خروج آمریکا از برجام و تمرکز رسانه‌ها و شبکه‌های