دراویش،ترکیه،ایران،مولانا

دو میلیون توریست در ترکیه، بحران در ایران

زیتون- پریامنظرزاده: عرفان و صوفی‌گری در حالی در ایران تبدیل به یک بحران شده که کشور همسایه، ترکیه، از طریق شهر قونیه و آئین‌های صوفیان سالانه میلیون‌ها گردش‌گر جذب می‌کند. بر اساس آماری که اکتبر ۲۰۱۶ منتشر شده، قونیه، شهری که