دراویش،اعدام،زندان،محمد ثلاث،بسیج،

بسیج تحریک کرد، ثلاث اعدام شد

زیتون-مریم تاوار: در حالی که کیفرخواست دادستانی درباره دراویش گنابادی اذعان کرده که نیروهای بسیج باعث تنش و درگیری‌های گلستان هفتم شده‌اند اما تنها دراویش