دبیر کل سازمان ملل

گوتیرش دبیرکل سازمان ملل شد

زیتون- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آنتونیو گوتیرش، نخست وزیر سابق پرتغال را به عنوان دبیرکل آتی این سازمان انتخاب کرد. گوتیرس نهمین دبیرکل سازمان

آخرین مطالب