بایگانی

۱۶ خرداد ۱۳۹۷

درخواست بررسی فوری لایحه حمایت از کودکان در مجلس

آزار کودکان و لوایحی که درمجلس خاک می‌خورند

زیتون-پریا منظرزاده: اتفاقی که روزهای پایانی سال گذشته در یکی از دبیرستان‌های منطقه دو تهران افتاد و انتشار آن در روزهای اخیر موجب خشم عمومی شد، خلاءهای قانونی و غفلت های سیستم اداری ایران را در مواجهه با آزار جنسی ادامه…