دانشجو،دانشگاه،تجمعات دی ماه،حکم زندان

رویای تبدیل دانشگاه امنیتی به دانشگاه امن

زیتون-پریا منظرزاده: دخالت‌های حکومت ایران در فضای دانشگاهی، آسیب‌های وارده بر فضای آموزش عالی را وارد فاز جدیدی کرده است. اگر تا دیروز دانشجویان با برچسب‌هایی همچون «ستاره‌دار» از تحصیل محروم می‌شدند، اکنون با شرکت نکردن در جلسه امتحانی به