بایگانی

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

به خانه بازآمدنِ زرتشت، نیچه در ایران

داریوش آشوری

درآمد: متنی که ملاحظه می‌کنید به قلم داریوش آشوری است که در شب نیچه و جهان ایرانی در روز شنبه بیست و پنجم شهریورماه ۱۳۹۶ توسط علی دهباشی قرائت شد. علی جان باز باید این همتِ شگفت‌انگیز تو را ستایش ادامه…

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

داریوش آشوری: ما و مدرنیت(۲)

بخش دوم گفتگوی مهدی جامی با داریوش آشوری با عنوان «ما و مدرنیت»