دادستان دیوان محاسبات کشور

واگذاری غیرقانونی غار علیصدر به بخش خصوصی

زیتون- دادستان دیوان محاسبات کشور خبر از پس گرفته شدن غار علیصدر و ۲۱۴ هکتار از اراضی اطراف آن داد. به گفته فیاض شجاعی این غار به طورغیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام «علیصدر» واگذار شده است. شجاعی به ایلنا