خیابان پهلوی

چنارستان، مستند تاریخچه خیابان ولیعصر- پهلوی

https://www.youtube.com/watch?v=juRrzsCmDSw&feature=youtu.be «چنارستان» مستند برگزیده جشنواره سینما حقیقت ، با حضور زنده یاد مرتضی احمدی – . این فیلم مستند تاریخ بیش از یکصد سال خیابان ولیعصر را به مخاطب نشان می‌ دهد . این فیلم مستند درباره‌ی طولانی‌ترین خیابان خاورمیانه