خوک،عصبانی نیستم،نوید محمد زاده،جعفر پناهی،مانی حقیقی،رضا درمیشیان

نمایش ناامیدی بر پرده سینماهای ایران

زیتون-پریا منظرزاده :خستگی و ناامیدی نخبگان و به خصوص هنرمندان ایرانی در فیلم هایی که این روزها در سینمای ایران اکران می‌شود انعکاس یافته است. دو فیلم «خوک» و «عصبانی نیستم» بارزترین نمونه‌های این فیلم‌ها هستند که با نام‌های متفاوت،