خودسوزی

خودسوزی در اعتراض «به جریمه ۵۰۰ میلیونی»

زیتون– صبح امروز (سه شنبه) یک مرد ۴۵ ساله در برابر ساختمان شهرداری تهران و جلو دید فرزندانش خود را به آتش کشید. برخی از شاهدان خبر داده‌اند که او می‌خواسته فرزندانش را هم به آتش بکشد که با ممانعت