خشایار دیهیمی

نامه‌ای به صادق لاریجانی: بیا به محکمه

تهمت است؟ پس بیا در محکمه. می‌گویی یعنی لغو سخنرانی یک نماینده مهم‌تر از آبروی رئیس قوه قضاییه است؟ می‌گویم آری ، و نه سخنرانی یک نماینده بلکه دادخواهی یک شهروند یک لاقبا. و هر کس دم بزند پیشاپیش در آن بی‌عدالت‌خانه‌ی تو محکوم است که یا عضو اتاق فکر اجانب است یا تهیه کننده‌ی خوراک برای آن. از نظر من تو خودت اصل اجنبی هستی بی ذره‌ای علاقه به مردمان این کشور. تو هم ستم می‌کنی و هم تظلم‌؟ هیهات‌