خسرو کردپور

خسرو کردپور آزاد شد

زیتون– خسرو کردپور، روزنامه نگار کرد پس از گذراندن دوران محکومیتش٬ آزاد شد. خسرو کردپور، روزنامه‌نگار کرد روز گذشته پس از پایان ۵ سال حبس آزاد شد. خسرو کردپور در اسفند ماه سال ۹۱ در مهاباد بازداشت شد. یک روز