خراسان

رد شدن علی مطهری از خط‌قرمزهای مصنوعی

زیتون-آرش بهمنی: احتمالا تکراری‌ترین جمله برای آغاز مطلبی پیرامون علی مطهری، تاکید بر خاص بودن او در سپهر سیاسی ایران است. این عبارت تکرار شده اما روشن‌ترین توصیف برای کنش‌های نایب رئیس مجلس دهم است. او هفته پر اظهارنظری را پشت