خدمت نظام وظیفه عمومی

دستور دستگیری سربازان فراری صادر شد

زیتون– اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی و دژبان مربوط اعم از ضابط یا غیرضابط مکلف به دستگیری سربازان فراری هستند. در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی که خبرگزاری ایسنا