حیات حسنی

همه حواشی تبلیغ برای «چند همسری»

زیتون– موج جدید ترویج «چند همسری» در ایران را غلامرضا قاسمیان٬ مشاور بنیاد ملی نخبگان٬ به راه انداخت. او در قسمت ۱۷۷ از برنامه تلویزیونی بدون