حمید میرزاده

حمید میرزاده علی‌اکبر ولایتی را به مناظره دعوت کرد

زیتون– حمید میرزاده، رییس سابق دانشگاه آزاد به اتهام فساد مالی در این دانشگاه پاسخ داد. او در جوابیه که توسط برنا منتشر شده است اتهام‌های مالی را رد کرد و در مورد «دخالت‌های فرزندش» در امور دانشگاه از علی‌اکبر