حمدرضا بقایی

پرونده بقایی همچنان مفتوح است

زیتون- غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود خبر داد که پرونده حمید بقایی «هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده است.» به گفته سخنگوی قوه قضاییه اما «مفتوح بودن این پرونده» به خودی