حق آزادی بیان و عقیده

توهین به چهره‌های سیاسی در اتریش آزاد شد

زیتون– دادگاهی وین طی حکمی «توهین به چهر‌ه‌های سیاسی» را در اتریش آزاد اعلام کرد. به گفته دادگاه تجدید نظر وین٬ «توهین به چهر‌ه‌های سیاسی» بخشی «از حق آزادی عقیده و بیان» است. قضات این دادگاه در حکم خود تاکید کردند