حقوقدان شورای نگهبان

عضو حقوقدان شورای نگهبان: قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با قانون اساسی مخالف است

زیتون– نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، گفت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری «از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحا با قانون اساسی مخالف است». به گفته او نظارت بر انتخابات براساس قانون اساسی «تا زمانی که انتخابات فعالیت دارد، برقرار است» و بعد