حصر حمید دباشی روحانی انتخابات

حصر، استخوانی در گلوی حاکمیت است

زیتون- فیروزه رمضان‌زاده: حالا درست ۶ سال از آغاز حصر خانگی رهبران جنبش سبز می‌گذرد. شش سال   اعمال مجازات علیه کسانی که در هیچ دادگاهی محاکمه و مجرم شناخته نشده‌اند. هنوز هیچ نهادی مسوولیت حصر را به عهده نگرفته و حسن