بایگانی

۱۹ بهمن ۱۳۹۴

در نقد «نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش»

حسن یوسفی اشکوری

اخیرا مقاله‌ای به قلم آقای حسین پور فرج در سایت زیتون منتشر شده که نقدی بر مقاله‌ای از من با عنوان «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» است که پیش از این در تاریخ ۲۹ آبان ۹۴ در سایت ادامه…