بایگانی

۰۷ تیر ۱۳۹۵

شریعتی‌ها و سروش‌ها امامانِ معصومِ روشنفکریِ‌دینی نیستند

حسین پورفرج

روشنفکری‌دینی یک نحله‌ است، آغاز دارد و پایان نه. این نحله همچون رود رونده‌ای دائماً در حال حرکت است و لحظه‌ای بازنمی‌ایستد. به معنای دیگر روشنفکری‌دینی متکی به یک متفکر و یا یک طیف اندیشنده نیست و از آنها معنا ادامه…

۲۸ بهمن ۱۳۹۴

چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست

حسین پورفرج

  پاسخی به نقدی بر نقد جناب یوسفی اشکوری؛ چند روزی است که خوشبختانه نوشته انتقادی اینجانب بر مقاله جناب یوسفی اشکوری از سوی ایشان رؤیت و تحت نقدی دیگر پاسخ داده شده است. از آنجایی که بنده با ایشان در ادامه…