بایگانی

۰۴ بهمن ۱۳۹۵

گفت‌وگوی حسین دهباشی با مصطفی تاج‌زاده

https://youtu.be/bJra3xvK-do

۰۴ آبان ۱۳۹۵

گفت‌وگوی جنجالی فائزه هاشمی با تاریخ آنلاین

https://youtu.be/zU7nkZbv5nA